10 November 2021

Banke ApS Udvider produktionen og flytter til Nordborg!

Banke ApS Udvider produktionen og flytter til Nordborg!

Banke ApS. overtager lejemålet på den 5.000 kvm store fabrik på Mellemvej 20 i Nordborg, som tidligere husede maskinfabrikken MGM.

“Det er en investering i fremtiden, og vi er ikke bange for at placere den Nordborg”. Siger Rasmus Banke, “Tingene er ved at vende på Nordals, og vi kan se muligheder i Nordborg, som ville være svære for os at realisere i Sønderborg”.

”Vi har investeret massivt i produktudvikling i Coronatiden, og nu begynder lancheringen af produkterne og opbygningen af produktionen. Nogle af vores aktiviteter er meget pladskrævende, blandt andet produktionen af batterielektriske- og brintelektriske drivlinier til lastbiler, og vi har brug for store mængder strøm. Begge dele kan vi få opfyldt i fabrikken i nordborg.”

Banke ApS. beskæftiger i dag ca 20 medarbejdere i Ormstoft, og har desuden en ingeniørafdeling i Ukraine og salgskontorer i Holland og Spanien. Virksomheden har netop ansat to nyuddannede maskinmestre og en lærling, og forventer at fordoble antallet af medarbejdere frem mod 2024.